Ochrana oznamovatelů

Tímto oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností Auto Tichý s.r.o., IČ: 25390121, sídlem Rudná 1124/32 703 00 Ostrava, Vítkovice, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti. Společnost vylučuje, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla oprávněna podat osoba, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení může být podáno následujícími způsoby:

  • osobně, telefonicky či písemně u příslušné osoby:
    • Alena Adamcová
    • Tel: 599 529 534
    • e-mail : oznameni@autotichy.cz
    • adresa pro doručování: Rudná 1124/32 703 00 Ostrava- Vítkovice
  • u Ministerstva spravedlnosti.

Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém (.pdf) s účinností od 15. 12. 2023 vnitřní směrnicí, která je dostupná na https://autotichy.cz/smernice.