Novinky

LÉTO s funkční klimatizací

sdilej
Tisk

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZACE

výdechy

KLIMATIZACE VÁM UMOŽŇUJE:

• Osvěžit vzduch v kabině.

• Rychle odmlžit okna.

• Vytvořit optimální teplotní komfort.

PEUGEOT DOPORUČUJE

Klimatizační systém zapněte nejméně jednou za 14 dní na dobu minimálně deseti minut, bez ohledu na roční období. Prodloužíte tím jeho životnost

 

 

FUNKCE KLIMATIZACE

• Zajistit v kabině příjemnou teplotu v každém ročním období.

• Zachytit saze*, prach a pyl z ovzduší, abyste v kabině dýchali čistý vzduch.

• Vysušovat vzduch a rychle tak odmlžit okna – velmi účinné v zimě nebo za deště.

ZNÁMKY ŠPATNÉHO FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE

• Pomalé odmlžení. – Nechte zkontrolovat kabinový filtr.

• Nepravidelné nebo příliš pomalé ochlazování. – Nechte provést prohlídku klimatizace ve svém autorizovaném servisu: může se jednat o nepatrný únik

plynu, který způsobuje nefunkčnost teplotního okruhu.

• Systém je příliš hlučný. – Kompresor může být vadný, nechte zkontrolovat řemen.

• Špatné proudění studeného vzduchu. – Nechte zkontrolovat ventilátor, může být poškozený.

PEUGEOT DOPORUČUJE

Chcete se dlouhodobě zbavit bakterií (příčina alergií), mikrobů a nepříjemného pachu?

Existuje účinná metoda. Využijte výměny kabinového filtru k asanaci, kterou servis PEUGEOT provede v rámci údržby klimatizace vašeho vozu.

PROČ SE VZDUCHOVÝ FILTR OPOTŘEBÍ?

Filtr se po čase zanese vlivem prostředí, ve kterém je vůz používán, a podle intenzity spouštění klimatizace. V městském prostředí se filtr zanáší mnohem rychleji.

 

PEUGEOT DOPORUČUJE K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

• Kabinový filtr* nechte vyměnit každých 15 000 km nebo alespoň jednou za rok**.

• Stav klimatizace nechte zkontrolovat minimálně každé dva roky.

• Dehydratační nádržku nechte vyměnit každé 4 roky (nebo po ujetí 60 000 až 80 000 km)**.

• Hladinu oleje v kompresoru doplňte dřív, než překročíte 100 000 ujetých km.

• Doporučuje se pravidelně provádět ionizaci kabiny, abyste se zbavili mikrobů a nepříjemných pachů.

letáček o údržbě klimatizace ZDE